księgowość uproszczona

dla jednoosobowej działalności, spółek cywilnych

Przedsiębiorcom prowadzącym działalność indywidualnie oraz spółkom cywilnym, oferujemy usługę obejmującą: prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)...

Czytaj dalej

księgi
handlowe

dla spółek z o.o.

Nasza oferta dla, spółek z o.o., spółek komandytowych oraz dla innych podmiotów wymienionych obok obejmuje: prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Polsce, sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania finansowego...

Czytaj dalej

obsługa kadrowo płacowa

dla pracodawców

Nasza oferta w zakresie obsługi kadrowo-płacowej obejmuje: prowadzenie ewidencji personalnej pracowników - akta osobowe, ewidencja czasu pracy, dokumentacja związana z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy...

Czytaj dalej

usługi
dodatkowe

dla wszystkich

Oprócz podstawowej oferty przedstawionej powyżej nasze biuro świadczy również szeroki wachlarz usług dodatkowych, obejmujących między innymi: doradztwo w zakresie wyboru właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej, sporządzania dokumentacji wymaganej do rejestracji...

Czytaj dalej