cennik

Co do zasady na cenę naszych usług księgowych składają się dwa elementy – ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne za prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczeń podatkowych oraz  dodatkowa opłata za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego (jeżeli jest wymagane - tylko tzw. "pełna księgowość").

Nasza cena jest w każdym przypadku negocjowana indywidualnie z klientem. Zawsze uwzględnia nakład pracy wynikający zarówno z ilości przetwarzanych dokumentów i stopnia ich złożoności,  a także ze specyficznych wymagań klienta. Poniższe notowania są więc orientacyjne i mogą być podstawą do dalszych negocjacji.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (miesięcznie)

  • od 80,00 zł.

Prowadzenie ksiąg handlowych  - "pełna księgowość"  (miesięcznie)

  • od 500,00 zł.

Sporządzanie rocznego sprawozdania  finansowego (rocznie)

  • od 500,00 zł.

Ceny podane powyżej nie zawierają podatku VAT.