oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami:

księgowość uproszczona

dla jednoosobowej działalności, spółek cywilnych

Przedsiębiorcom prowadzącym działalność indywidualnie oraz spółkom cywilnym, oferujemy usługę obejmującą:

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • Obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT, sporządzanie miesięcznych bądź kwartalnych deklaracji podatkowych (jeżeli jest wymagane).

księgi handlowe

dla spółek z o.o.

Nasza oferta dla, spółek z o.o., spółek komandytowych oraz dla innych podmiotów wymienionych obok obejmuje:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Polsce,
 • Sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania finansowego,
 • Obliczanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz sporządzania rocznego zeznania podatkowego,
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT, sporządzanie miesięcznych bądź kwartalnych deklaracji podatkowych (jeżeli jest wymagane).

obsługa kadrowo płacowa

dla pracodawców

Nasza oferta w zakresie obsługi kadrowo-płacowej obejmuje:

 • Prowadzenie ewidencji personalnej pracowników - akta osobowe, ewidencja czasu pracy, dokumentacja związana z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • Prowadzenie ewidencji i dokumentacji płacowej - list płac, listy prac zleconych, kartoteki wynagrodzeń , rozliczenie podatku dochodowego PIT,
 • Dokumentacja dla ZUS - dokumenty zgłoszeniowe pracowników, miesięczne deklaracje rozliczeniowe, dokumentacja zasiłków, raporty RMUA.

usługi dodatkowe

dla wszystkich

Oprócz podstawowej oferty przedstawionej powyżej nasze biuro świadczy również szeroki wachlarz usług dodatkowych, obejmujących między innymi:

 • doradztwo w zakresie wyboru właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • sporządzania dokumentacji wymaganej do rejestracji (umowy spółki, zgłoszenia do Urzędu Skarbowego i ZUS etc.),
 • reprezentowania w postępowaniu sprawdzającym i kontrolnym przed organami podatkowymi, ZUS, Państwową Inspekcją Pracy i innymi instytucjami,
 • sporządzanie sprawozdań zarządczych na wewnętrzne potrzeby jednostki, zgodnie z wymaganiami określonymi przez naszego klienta,
 • przygotowywanie dokumentacji finansowej do wniosków kredytowych i umów leasingu,
 • pomoc w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań zakresie zatrudniania pracowników,
 • sporządzanie zeznań rocznych.